Πώς γίνεται:

Η περιστροφική αθηρεκτομή διενεργείται κατά την διάρκεια της αγγειοπλαστικής. Χρησιμοποιείται ένας ειδικός καθετήρας με περιστρεφόμενη μύλη (burr) στο άκρο του, διαμέτρου από 1,25mm έως 2,5mm. Η επιφάνεια της μύλης είναι καλυμμένη με κόκκους από μικροσκοπικά διαμάντια.  Εισάγεται στον αυλό της αρτηρίας και προωθείται προς την ασβεστωμένη στένωση με ταχύτητα 130 – 180 χιλιάδων στροφών το λεπτό και εξαχνώνει το σκληρό – ασβεστωμένο μέρος της αθηρωματικής πλάκας και με αυτόν τον τρόπο τροποποιείται η αθηρωματική πλάκα και δημιουργείται ένας κάπως μεγαλύτερος αυλός ώστε να είναι εφικτή η προώθηση πιο ισχυρών συμβατικών υλικών. Μετά την αθηρεκομή ακολουθεί η συμβατική αγγειοπλαστική, με περαιτέρω διαστολή της στένωσης και η τοποθέτηση  stent.

Τι προσφέρει:

Η αντιμετώπιση των ασβεστωμένων βλαβών των στεφανιαίων αγγείων αποτελεί πρόκληση για τους επεμβατικούς καρδιολόγους, κατά την αγγειοπλαστική. Η περιστροφική αθηρεκτομή αποτελεί μια καταξιωμένη τεχνική για την αποτελεσματική τροποποίηση των βλαβών αυτών πριν τη διενέργεια της συμβατικής αγγειοπλαστικής και της εμφύτευσης των ενδοστεφανιαίων προθέσεων – stents.

Πότε γίνεται:

Ένδειξη περιστροφικής αθηρεκτομής αποτελούν οι μη διατάσιμες στενώσεις που οφείλονται σε έντονα ασβεστωμένες αθηρωματικές βλάβες (η διαστολή με απλό μπαλόνι δεν είναι δυνατή), οι στενώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η προώθηση έστω και μικρού μπαλονιού (λόγω μικρής διαμέτρου και σκληρότητας του τοιχώματος) και οι στομιακές στενώσεις, με έντονη ίνωση και ασβέστωση.

Αφήστε Μήνυμα