Πώς γίνεται:

Το σύστημα Shockwave αποτελείται από μία γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικών παλμών υψηλής ενέργειας (1 παλμός ανά δευτερόλεπτο) που διοχετεύονται στον ειδικό καθετήρα – μπαλόνι. Πρόκειται για ένα μπαλόνι χαμηλής πίεσης, παρόμοιο με τα συμβατικά μπαλόνια, γεμισμένο με υγρό. Η διαφορά με τα απλά μπαλόνια έγκειται στο ότι μέσα στο μπαλόνι βρίσκονται δύο emitters που διοχετεύουν την ηλεκτρικό παλμό στο υγρό, προκαλώντας την δημιουργία φυσαλίδας που εκτονώνεται και εξαλείφεται στιγμιαία, προκαλώντας ακουστικό ωστικό κύμα ισοδύναμο με πίεση ~50Atm.

Τι προσφέρει:

Η ενδοστεφανιαία λιθοτριψία έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος (DISRUPT CAD I, II και ΙΙΙ). Το σύστημα Shockwave IVL με τον καθετήρα ενδοστεφανιαίας λιθοτριψίας έλαβε CEmark το 2017, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε έγκριση FDA μόλις το 2021. Το Shockwave λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με την κλασική εξωσωματική λιθοτριψία για την αντιμετώπιση των νεφρικών λίθων. Χρησιμοποιεί ακουστικά ωστικά κύματα που θρυμματίζουν εκλεκτικά τον σκληρό ιστό χωρίς τραυματισμό στους μαλακούς ιστούς. Το ωστικό κύμα κατακερματίζει το ασβέστιο σε όλο το πάχος του τοιχώματος, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη προετοιμασία του αγγείου και συνεπώς, την ασφαλή εμφύτευση των stents ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές, αφού μειώνει τον τραυματισμό του αγγείου. Βελτιστοποιεί δε τα αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής, λόγω της καλύτερης έκπτυξης των stents.

Πότε γίνεται:

Ένδειξη ενδοστεφανιαίας λιθοτριψίας αποτελούν οι μη διατάσιμες στενώσεις που οφείλονται σε έντονα ασβεστωμένες αθηρωματικές βλάβες, οι στενώσεις δηλαδή που η διαστολή τους με συμβατικό μπαλόνι δεν είναι δυνατή. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστης διαμέτρου αυλού περί το 1,5mm ώστε να είναι εφικτή η διέλευση του μπαλονιού Shockwave. Η ενδοστεφανιαία λιθοτριψία είναι συμπληρωματική τεχνική με την περιστροφική αθηρεκτομή και υπάρχουν περιστατικά που είναι απαραίτητη η εφαρμογή και των δύο τεχνικών.

Αφήστε Μήνυμα