Πώς γίνεται:

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της στεφανιογραφίας αναδειχθούν σημαντικές στενώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες (στένωση >70%, πλην του στελέχους που ισχύει το >50%), αυτές μπορούν να διορθωθούν με αγγειοπλαστική. Η αγγειοπλαστική διενεργείται από επεμβατικούς καρδιολόγους στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο, με αγγειογραφική καθοδήγηση.

Με τοπική αναισθησία στην περιοχή της εισόδου του καθετήρα (στην κερκιδική αρτηρία στο χέρι ή  σπανιότερα στην μηριαία αρτηρία στο πόδι), προωθείται ο οδηγός καθετήρας στο στόμιο της πάσχουσας αρτηρίας. Ακολουθεί η προώθηση οδηγού σύρματος μέσα από την στένωση και στη συνέχεια ειδικού καθετήρα –  μπαλονιού που ο γιατρός εκπτύσσει στο σημείο της στένωσης (με ειδική τρόμπα υγρού, με πίεση από 10-20 Atm). Έτσι διαστέλλεται η αθηρωματική πλάκα με αποτέλεσμα την διάνοιξη της στένωσης. Αμέσως μετά και αφού αποσυρθεί ο καθετήρας με το μπαλόνι, προωθείται το stent (μεταλλικό κυλινδρικό πλέγμα – νάρθηκας), συμπτυγμένο σε έναν καθετήρα – μπαλόνι, το οποίο εκπτύσσει ο γιατρός στο σημείο της στένωσης. Αφού αφαιρεθεί ο καθετήρας – μπαλόνι, το stent παραμένει μόνιμα στο σημείο, ώστε να αποφευχθεί η ελαστική επαναφορά της αθηρωματικής πλάκας. Τα stents απελευθερώνουν φάρμακο που εμποδίζει την επαναστένωση του αγγείου (drug eluting stents).

Μετά το πέραν της επέμβασης, αφαιρείται το σωληνάκι από τον καρπό και η αιμόσταση γίνεται με ένα πιεστικό βραχιόλι που αφαιρείται λίγες ώρες αργότερα. Στην περίπτωση παρακέντησης της μηριαίας αρτηρίας η αιμόσταση γίνεται είτε με σύγκλιση της αρτηρίας με ειδική συσκευή, είτε με τοπική συμπίεση με το χέρι λίγες ώρες αργότερα. Όταν η στεφανιογραφία γίνει από το χέρι, ο ασθενής μετά από λίγη ώρα μπορεί να σηκωθεί (πχ για τουαλέτα). Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα με πλήρεις γραπτές οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή και την παρακολούθηση μετά από την αγγειοπλαστική.

Τι προσφέρει:

Η αγγειοπλαστική προσφέρει μια επεμβατική θεραπεία για την στεφανιαία νόσο. Είναι κατάλληλη για το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με στεφανιαία νόσο. Κάποιοι μπορούν να μείνουν σε συντηρητική – φαρμακευτική αντιμετώπιση και κάποιοι (το μικρότερο ποσοστό) μπορεί να κριθεί απαραίτητο να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη – Bypass.

Πότε γίνεται:

Η αγγειοπλαστική γίνεται μετά από την στεφανιογραφία, άρα όταν συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι για να γίνει η στεφανιογραφία και επιπρόσθετα όταν η στεφανιογραφία αναδείξει σημαντικές στενώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην περίπτωση της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου), η οποία διενεργείται επειγόντως και εκτός από την μηχανική θεραπεία των στενώσεων, διασώζει σημαντική μάζα μυοκαρδίου από νέκρωση και σε πολλές περιπτώσεις την ίδια την ζωή του ασθενούς.

Αφήστε Μήνυμα