Τι είναι:

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι η πάθηση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να προωθήσει την απαραίτητη ποσότητα αίματος στο σώμα για να εκτελέσει τις φυσιολογικές του λειτουργίες. Οφείλεται σε διάφορα αίτια, που προκαλούν συστολική ή και διαστολική δυσλειτουργία του καρδιακού μυός. Κυριότερες αιτίες καρδιακής ανεπάρκειας είναι η στεφανιαία νόσος, οι βαλβιδοπάθειες, οι διάφοροι τύποι μυοκαρδιοπαθειών, η υπέρταση και οι αρρυθμίες.

Η διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας στηρίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και σε διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις, όπως το υπερηχοκαρδιογράφημα. Το υπερηχογράφημα καρδιάς αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την δομή όσο και την λειτουργία της καρδιάς και χρησιμεύει στην διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, στην αιτιολόγηση της, στην επιλογή της θεραπείας, αλλά και στην παρακολούθηση των ασθενών.

Συμπτώματα:

Οι μυοκαρδιοπάθειες διαταράσσουν την λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και ως εκ τούτου εκδηλώνονται με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορούν δε να προκαλέσουν κοιλιακή ταχυαρρυθμία, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος αιφνιδίου αρρυθμιολογικού θανάτου.

Θεραπεία:

Η αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνει υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, φαρμακευτική αγωγή και διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να έχουν ισορροπημένη διατροφή και να αποφεύγουν τα κορεσμένα λιπαρά. Συστήνεται ο περιορισμός της πρόληψης υγρών και αλατιού, η διατήρηση του σωματικού βάρους σε κανονικά επίπεδα, η τακτική αεροβική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ.

Διάφορες κατηγορίες φαρμάκων χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια όπως οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, οι β-αναστολείς, τα διουρητικά, οι ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών και άλλα.

Όσον αφορά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, πρωταρχικό ρόλο παίζει η αντιμετώπιση της αιτίας της καρδιακής ανεπάρκειας, όπως η στεφανιαία νόσος και οι βαλβιδοπάθειες. Σε ασθενείς που έχουν ένδειξη προτείνεται η εμφύτευση ειδικών συσκευών για τον επανασυγχρονισμό των κοιλιών και την πιο αποδοτική λειτουργία της καρδιάς ή συσκευών για την πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου.

Αφήστε Μήνυμα


    Metropolitan General – Β’ Καρδιολογική Κλινική

    Ιατρείο Αθηνών

    Ιατρείο Πεύκης