Πώς γίνεται:

Οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να ζητήσει ο ιατρός γίνονται στο νοσοκομείο και είναι κυρίως απεικονιστικές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι επεμβατικές. Τέτοιες εξετάσεις είναι:

  • ειδικοί βιοδείκτες και άλλες εξετάσεις αίματος,
  • το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα,
  • η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία μετά κόπωση ή με έγχυση δοβουταμίνης (μαζί με υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης),
  • το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (με φυσική ή φαρμακευτική κόπωση),
  • η αξονική στεφανιογραφία,
  • η μαγνητική τομογραφία καρδιάς,
  • η μαγνητική καρδιάς με πρωτόκολλο αιμάτωσης (perfusion CMR),
  • η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη,
  • η στεφανιογραφία κ.α.

Τι μας προσφέρει:

Οι ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις μας προσφέρουν ιδιαίτερα αξιόπιστες και λεπτομερειακές πληροφορίες που βοηθούν τον ιατρό στην διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας της στεφανιαίας νόσου, των βαλβιδοπαθειών και άλλων δομικών παθήσεων, των μυοκαρδιοπαθειών, των αρρυθμιών κ.α.

Πότε γίνεται:

Ο ιατρός μπορεί να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις, όταν ο έλεγχος που γίνεται στο ιατρείο δεν επαρκεί για να τεκμηριωθεί αξιόπιστη και σίγουρη διάγνωση ή για την παρακολούθηση και της εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Αφήστε Μήνυμα