Πώς γίνεται:

Η πρώτη επαφή του γιατρού με τον ασθενή γίνεται με την λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού, καθώς και αναζήτηση λεπτομερειών για την παρούσα νόσο και αποτελεί ίσως την σημαντικότερη ιατρική πράξη και συνήθως αποκαλύπτει και την διάγνωση. Γίνεται στον άνετο χώρο του γραφείου, σε χαλαρό και φιλικό κλίμα και είναι το βασικό συστατικό για την ανάπτυξη καλής σχέσης ιατρού – ασθενούς. Γίνεται πάντα με σεβασμό στην ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά και στον ψυχισμό του κάθε ασθενούς. Κρατούνται από τον γιατρό χειρόγραφες σημειώσεις, για την δημιουργία λεπτομερούς ιατρικού ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε ασθενή, πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Ακολούθως, ο ασθενής πηγαίνει στον ζεστό χώρο του εξεταστηρίου, όπου γίνεται πλήρης κλινική εξέταση. Περιλαμβάνει ακρόαση πνευμόνων και μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε καθιστή θέση και ολοκληρώνεται σε ύπτια θέση με ακρόαση καρδιάς και καρωτίδων, ψηλάφιση σφυγμού διαφόρων αρτηριών, ψηλάφιση κοιλιακής χώρας, έλεγχο για οιδήματα και διάταση σφαγιτίδων και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.

Αφού ολοκληρωθεί η κλινική εξέταση και ενώ ο ασθενής είναι ακόμα σε ύπτια θέση λαμβάνεται ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα με χρήση 10 ηλεκτροδίων, τεσσάρων στα άκρα με ηλεκτρόδια – «μανταλάκια» και έξι στην προκάρδια χώρα με ηλεκτρόδια – «βεντούζες».

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν την βασική εξέταση στον χώρο του ιατρείου και γίνονται με απόλυτο σεβασμό της αξιοπρέπειας του ασθενούς.

Τι μας προσφέρει:

Το ατομικό και το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και η ανάλυση των συμπτωμάτων του ασθενούς αποτελούν την βάση για την σωστή διάγνωση. Η πλήρης κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει στον γιατρό πληροφορίες που βοηθούν ιδιαίτερα στην διάγνωση, αλλά και την επιλογή και την παρακολούθηση της θεραπείας.

Τέλος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα συνεχίζει να είναι μια πολύ σημαντική καρδιολογική εξέταση, ειδικά στον τομέα των αρρυθμιών και της στεφανιαίας νόσου, αλλά και στις περισσότερες καρδιακές παθήσεις. Η μεγάλη του αξία βρίσκεται κυρίως στην σύγκριση διαδοχικών ηλεκτροκαρδιογραφημάτων προς αναζήτηση αλλαγών.

Πότε γίνεται:

Η βασική εξέταση (ιστορικό, κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα) γίνεται σε κάθε ασθενή που επισκέπτεται το ιατρείο.

Αφήστε Μήνυμα