Πώς γίνεται:

Ο προαθλητικός έλεγχος περιλαμβάνει την λήψη οικογενειακού ιστορικό (ιστορικό καρδιακής νόσου  ή αιφνιδίου θανάτου σε νεαρή ηλικία), την λήψη λεπτομερούς ατομικού ιστορικού για επεισόδια απώλειας συνειδήσεως, αρρυθμίες ή προκάρδιο άλγος κατά την άσκηση, την κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αν κριθεί σκόπιμο συστήνεται υπερηχοκαρδιογράφημα, δοκιμασία κόπωσης ή Holter ρυθμού.

Τι μας προσφέρει:

Η εκδήλωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ή και αιφνιδίου θανάτου στη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας είναι ένα σπάνιο γεγονός. Η σωματική άσκηση  μπορεί να λειτουργήσει ως εκλυτικός παράγοντας επικίνδυνων κοιλιακών αρρυθμιών σε άτομα με προδιάθεση.

Ο προαθλητικός έλεγχος  έχει σαν κύριο στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας. Επίσης, στόχος του προαθλητικού ελέγχου είναι η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να μην αποκλείουν την αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις.

Πότε γίνεται:

Η διενέργεια προαθλητικού ελέγχου πρέπει να γίνεται σε άτομα που αρχίζουν να αθλούνται και συνήθως αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας. Πρέπει δε να επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα (ανά ένα ή δύο έτη), ανάλογα με την ένταση της άσκησης. Όταν πρόκειται για συμμετοχή σε  επαγγελµατικό ή και ερασιτεχνικό αθλητισµό και οι αθλητές είναι μέλη αθλητικού σωματείου, ο προαθλητικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός.

Αφήστε Μήνυμα