Πώς γίνεται:

Το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) γίνεται με ειδικό καθετήρα στο άκρο του οποίου βρίσκεται πηγή παραγωγής υπερήχων. Ο καθετήρας αυτός συνδέεται με μία συσκευή που μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε κινούμενη εικόνα. Ο καθετήρας εισάγεται εντός του στεφανιαίου αγγείου κατά την διάρκεια της στεφανιογραφίας ή της αγγειοπλαστικής και προωθείται πέρα από τη βλάβη. Στη συνέχεια αποσύρεται με σταθερή ταχύτητα από ειδική συσκευή που συνδέεται στο άκρο του καθετήρα που βρίσκεται έξω από το σώμα του ασθενούς (αυτόματο pullback), είτε χειροκίνητα. Με τους ανακλώμενους υπέρηχους απεικονίζονται εκ των έσω οι τρείς στιβάδες του αγγειακού τοιχώματος και όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αθηρωματικών βλαβών.

Τι προσφέρει:

Το ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) προσφέρει πληροφορίες για την μορφολογία των αθηρωματικών πλακών που προκαλούν τις στενώσεις, για την έκταση και την επασβέστωση της αθηρωματικής πλάκας, αν είναι ευάλωτη, αν υπάρχει θρόμβος εντός του αγγείου ή αν υπάρχει διαχωρισμός του τοιχώματος του αγγείου. Δίνει την δυνατότητα real time μέτρησης πολλών παραμέτρων (διάμετρος αγγείου, διάμετρος αυλού, μήκος βλάβης κ.α.) και ως εκ τούτου την δυνατότητα εκτίμησης της σοβαρότητας των στενώσεων. Μετά την εμφύτευση των stents μας επιτρέπει να ελέγξουμε την καλή έκπτυξη τους, αλλά και το αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής.

Πότε γίνεται:

Το IVUS χρησιμοποιείται κυρίως για να εκτιμήσουμε τη σοβαρότητας μιας στένωσης στο στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας, αλλά και το αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής με εμφύτευση stent. H χρήση του κατά τις παρεμβάσεις στο στέλεχος επιβάλλεται και από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Μπορεί να διενεργηθεί και σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του στεφανιαίου δικτύου όταν η στεφανιογραφία δεν δίνει επαρκείς πληροφορίες, ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για το καλό αποτέλεσμα αγγειοπλαστικής.

Αφήστε Μήνυμα