Τι είναι:

Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι νοσήματα του καρδιακού μυ και οφείλονται σε διάφορες αιτιολογίες, συχνά είναι γονιδιακές (κληρονομικές) και δεν οφείλονται σε στεφανιαία νόσο, υπέρταση, βαλβιδοπάθεια ή συγγενή καρδιοπάθεια. Συνήθης αιτία των μυοκαρδιοπαθειών είναι συστηματικές διηθητικές νόσοι, όπως η αμυλοείδωση ή πρωτοπαθής νόσος του μυοκαρδίου (π.χ. καρδιακή ίνωση).

Οι κληρονομούμενες μυοκαρδιοπάθειες περιλαμβάνουν την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, την διατατική μυοκαρδιοπάθεια και την αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας. Ειδικοί τύποι μυοκαρδιοπαθειών είναι η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια, η μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo, η μυοκαρδιοπάθεια από χημειοθεραπευτικά φάρμακα, η  μυοκαρδιοπάθεια μετά τον τοκετό, η μη συμπαγής αριστερή κοιλίας (noncompaction LV) κ.α.

Συμπτώματα:

Οι μυοκαρδιοπάθειες διαταράσσουν την λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και ως εκ τούτου εκδηλώνονται με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορούν δε να προκαλέσουν κοιλιακή ταχυαρρυθμία, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος αιφνιδίου αρρυθμιολογικού θανάτου.

Θεραπεία:

Η θεραπεία των μυοκαρδιοπαθειών περιλαμβάνει φάρμακα και εμφύτευση ειδικών συσκευών, όπως οι απινιδωτές. Σπανίως έχει θέση κάποια χειρουργικού τύπου αντιμετώπιση, ενώ σε πολύ βαριές περιπτώσεις μπορεί να προταθεί μεταμόσχευση καρδιάς.

Κάθε τύπος μυοκαρδιοπάθειας είναι και μια διαφορετική νοσολογική οντότητα και οι θεραπευτικές επιλογές εξατομικεύονται. Πάντα όμως, η έγκαιρη και ορθή διάγνωση είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην αντιμετώπιση των ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια.

Στους ασθενείς με γονιδιακής αιτιολογίας μυοκαρδιοπάθεια πρέπει να γίνεται έλεγχος και των υπολοίπων μελών της ίδιας οικογένειας.

Αφήστε Μήνυμα


    Metropolitan General – Β’ Καρδιολογική Κλινική

    Ιατρείο Αθηνών

    Ιατρείο Πεύκης