Πώς γίνεται:

Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ιατρό, μπορείτε να συζητήσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με την καρδιά σας. Η αρχική επικοινωνία μπορεί να γίνει και με e-mail.

Εφόσον το πρόβλημα υγείας σας και η συζήτηση επί των θεραπευτικών επιλογών, χρήζει διαπροσωπική επαφή θα πρέπει να κανονιστεί μία συνάντηση με ραντεβού. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προγραμματιστεί μια τηλεδιάσκεψη μέσω skype.

Τις βασικές εξετάσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβληθεί (πχ στεφανιογραφία) μπορείτε να τις στείλετε ηλεκτρονικά, ώστε ο ιατρός να τις έχει μελετήσει πριν την συνάντηση μαζί σας.

Τι μας προσφέρει:

Μια δεύτερη, αλλά αξιόπιστη γνώμη για το πρόβλημα μας. Η όλη διαδικασία είναι γρήγορη και σε φιλικό κλίμα.

Πότε γίνεται:

Η επικοινωνία για δεύτερη γνώμη έχει νόημα όταν έχει προταθεί στον ασθενή κάποια επέμβαση και ο ασθενής θα επιζητούσε μια επιβεβαίωση. Επίσης, ένας ασθενής θα μπορούσε να ζητήσει δεύτερη γνώμη για να επιβεβαιώσει την διάγνωση που του έγινε ή για συζητήσει και με έναν άλλο γιατρό τις θεραπευτικές επιλογές που έχει για το πρόβλημα του.

Αφήστε Μήνυμα