Τι είναι:

Οι βαλβίδες της καρδιάς είναι 4, η αορτική, η μιτροειδής, η πνευμονική και η τριγλώχινα. Ανοίγοντας τη σωστή στιγμή επιτρέπουν την προώθηση του αίματος από τη μία κοιλότητα στην άλλη και όταν κλείνουν εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος. Όταν δεν κλείνουν στεγανά έχουμε ανεπάρκεια, ενώ όταν δεν ανοίγουν όσο πρέπει το αίμα δυσκολεύεται να περάσει στην επόμενη κοιλότητα και έχουμε στένωση. Στις βαλβιδοπάθειες παράγεται ένας ήχος κατά την ακρόαση, που το ονομάζουμε καρδιακό φύσημα.

Οι κυριότερες βαλβιδοπάθειες είναι η στένωση και η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, η στένωση και η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και η ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας.

Η διάγνωση των βαλβιδοπαθειών γίνεται με την ακρόαση καρδιάς και επιβεβαιώνεται με το υπερηχοκαρδιογράφημα, ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται και η βαρύτητα της νόσου.

Συμπτώματα:

Τα συμπτώματα της σοβαρής στένωσης της αορτικής βαλβίδας είναι η στηθάγχη, η δύσπνοια, οι αρρυθμίες και η συγκοπή (επεισόδια απώλειας συνειδήσεως). Η ύπαρξη και μόνο κάποιου από τα παραπάνω συμπτώματα καθιστούν την στένωση της βαλβίδας σοβαρού βαθμού. Ακόμα και η σοβαρή στένωση της βαλβίδας μπορεί να είναι ασυμπτωματική για μεγάλο διάστημα. Η ηλικία που εμφανίζονται τα συμπτώματα έχει να κάνει με το αν η βαλβίδα είναι δίπτυχη (κοντά στην ηλικία των 50 ετών) ή τρίπτυχη (συνήθως μετά τα 70 έτη).

Η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας εκδηλώνεται κυρίως με δύσπνοια, εύκολη κόπωση και με αίσθημα έντονων παλμών.

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας μιτροειδούς είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, το οίδημα στα κάτω άκρα και την κολπική μαρμαρυγή. Η οξεία σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς συνήθως εκδηλώνεται με υπόταση και βαρύ πνευμονικό οίδημα.

Βασικές εκδηλώσεις της στένωσης της μιτροειδούς είναι η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση, η συγκοπή και η κολπική μαρμαρυγή.

Η ανεπάρκεια της τριγλώχινας εκδηλώνεται κυρίως με δύσπνοια και οιδήματα κάτω άκρων.

Θεραπεία:

Η θεραπεία της σοβαρής στένωσης της αορτικής βαλβίδας γίνεται είτε χειρουργικά με αντικατάσταση της βαλβίδας, είτε με διακαθετηριακή εμφύτευση βαλβίδας (TAVI). Η μέθοδος αυτή (TAVI) θεωρείται μέθοδος εκλογής για τους ηλικιωμένους και βαρέως πάσχοντες ασθενείς,  που θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια καταλληλότητας.

Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας είναι χειρουργική και γίνεται με αντικατάσταση της βαλβίδας.

Η θεραπεία της ανεπάρκειας της μιτροειδούς μπορεί να είναι επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβίδας χειρουργικά, ή διόρθωση της διαδερμικά (πχ με mitra-clip).

Η θεραπεία της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας μπορεί να γίνει είτε με διαδερμική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι, είτε με χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας.

Αφήστε Μήνυμα


    Metropolitan General – Β’ Καρδιολογική Κλινική

    Ιατρείο Αθηνών

    Ιατρείο Πεύκης