Πώς γίνεται:

Η παρακέντηση του περικαρδίου γίνεται με ειδικές βελόνες και τοπική αναισθησία, στην προκάρδια χώρα (συνήθως κάτω από την ξιφοειδή απόφυση) και στόχο έχει την αφαίρεση υγρού από τον περικαρδιακό σάκο (είτε προς εκκένωση περικαρδιακής συλλογής, είτε για διαγνωστικούς λόγους).  Συνήθως γίνεται με υπερηχογραφική ή και ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ο περικαρδιακός χώρος που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο πέταλα του περικαρδίου, φυσιολογικά περιέχει ελάχιστη ποσότητα υγρού που στόχο έχει την «λίπανση» και την μείωση των τριβών κατά τις κινήσεις της καρδιάς με την συστολή – διαστολή της.

Τι προσφέρει:

Η περικαρδιοκέντηση προσφέρει την δυνατότητα αφαίρεσης υγρού από την περικαρδιακή κοιλότητα. Σε περίπτωση καρδιακού επιπωματισμού (tamponade), αφαίρεση ακόμα και μικρής ποσότητας υγρού είναι αρκετή για να ανακουφίσει την καρδιά από τις εξωτερικές αυξημένες πιέσεις που προκαλούσε το σε τάση περικάρδιο. Σε μεγάλη περικαρδιακή συλλογή η περικαρδιοκέντηση μας δίνει την δυνατότητα να εκκενώσουμε τον περικαρδικό σάκο (και κατά συνέπεια να βελτιώσουμε την καρδιακή λειτουργία), αλλά και να στείλουμε ειδικές εξετάσεις στο περικαρδιακό υγρό, που θα βοηθήσουν στο να βρεθεί η αιτία της περικαρδιακής συλλογής.

Πότε γίνεται:

Η παρακέντηση περικαρδίου γίνεται σε μεγάλη περικαρδική συλλογή, είτε χρονιότητας, είτε αιμοδυναμικής επιβάρυνσης, είτε για διαγνωστικούς λόγους και σε μικρότερη περικαρδιακή συλλογή όταν το υγρό αυξάνεται ταχέως, ώστε να εκδηλώνεται καρδιακός επιπωματισμός (δύσπνοια με μείωση αρτηριακής πίεσης, ταχυκαρδία και άλλα ειδικά σημεία).

Αφήστε Μήνυμα