Πώς γίνεται:

Το Holter πίεσης διενεργεί μετρήσεις και καταγραφή της αρτηριακής πίεσης καθ’ όλο το 24ωρο, ενώ ο ασθενής εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Είναι μια εξέταση τελείως ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής. Η εξέταση γίνεται με μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή η οποία συνδέεται με την περιχειρίδα που εφαρμόζει ο ιατρός στο μπράτσο του ασθενούς. Οι μετρήσεις γίνονται ανά 15 ή 20 λεπτά την ημέρα και ανά 30 λεπτά κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ο ασθενής κατά την διάρκεια της εξέτασης -συνήθως 24 ώρες- κάνει ότι θα έκανε μια οποιαδήποτε ημέρα, περιορίζοντας λίγο την κίνηση του κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Μετά το τέλος της καταγραφής ο ασθενής επιστρέφει το Holter και ο ιατρός χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή, αναλύει την καταγραφή προς έλεγχο των τιμών τόσο της συστολικής, όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης.

Ως μειονέκτημα της εξέτασης είναι η μικρή ενόχληση που προκαλεί η περιχειρίδα όταν φουσκώνει ανά τακτά διαστήματα, ιδίως κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τι μας προσφέρει:

Το Holter πίεσης χρησιμεύει στην αξιόπιστη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης για την πλέον σίγουρη διάγνωση της υπέρτασης, καθώς και την ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής.

Επίσης, μας προσφέρει πληροφορίες για τη διακύμανση της αρτηριακής πίεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σχέση με τις τιμές που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πότε γίνεται:

Χρησιμοποιούμε το Holter πίεσης για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης, ιδίως όταν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις τιμές που μετρούνται στο ιατρείο και σε αυτές που προκύπτουν από τις μετρήσεις που κάνει μόνος του ο ασθενής στο σπίτι. Το χρησιμοποιούμε επίσης και την αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.

Αφήστε Μήνυμα