Πώς γίνεται:

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα γίνεται στον χώρο του εξεταστηρίου, σε αριστερή πλάγια ή σε ύπτια θέση. Με την βοήθεια υπερήχων που παράγονται από τον ηχοβολέα (transducer) ο ιατρός λαμβάνει εικόνες – τομές της καρδιάς ή και βίντεο, μετακινώντας τον ηχοβολέα στην προκάρδια χώρα. Για καλύτερη διαπερατότητα των υπερήχων, ειδικό gel παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ηχοβολέα και το δέρμα του ασθενούς. Όπως είναι ευνόητο, ο ασθενής θα πρέπει να είναι γυμνός στο άνω μέρος του σώματος του. Είναι μία αναίμακτη και ασφαλής εξέταση, χωρίς ακτινοβολία, που μπορεί να γίνει άφοβα και σε εγκύους και παιδιά.

Τι μας προσφέρει:

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα βοηθάει στην εκτίμηση της ανατομίας της καρδιάς, αλλά και της καρδιακής λειτουργίας ως αντλία. Είναι απαραίτητο στην εκτίμηση της λειτουργίας των καρδιακών βαλβίδων.

Πότε γίνεται:

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να διενεργηθεί προληπτικά. Έχει θέση, τόσο για την διάγνωση όσο και την επιλογή και την παρακολούθηση της θεραπείας των περισσοτέρων καρδιακών νοσημάτων, όπως οι βαλβιδοπάθειες, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι μυοκαρδιοπάθειες, η πνευμονική υπέρταση και η πνευμονική εμβολή, στο ανεύρυσμα της ανιούσης αορτής και του τόξου, στους καρδιακούς όγκους, στην ενδοκαρδίτιδα, στις συγγενείς καρδιοπάθειες κ.α.

Αφήστε Μήνυμα