Τι είναι:

Η πνευμονική υπέρταση είναι η πάθηση κατά την οποία η πίεση στις πνευμονικές αρτηρίες είναι παθολογικά αυξημένη και οφείλεται στο ότι το αίμα δυσκολεύεται να περάσει μέσα από τους πνεύμονες. Αρχικά δημιουργείται υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς και τελικά δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια.

Οφείλεται είτε σε βλάβη των αρτηριολίων (οπότε ονομάζεται Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση), είτε οφείλεται σε παθήσεις της αριστερής πλευράς της καρδιάς ή σε παθήσεις των Πνευμόνων ή σε επαναλαμβανόμενες εμβολές από θρόμβους στις αρτηρίες των πνευμόνων ή σε άλλες σπάνιες περιπτώσεις (οπότε ονομάζεται Πνευμονική Υπέρταση).

Η διάγνωση βασίζεται στο υπερηχοκαρδιογράφημα, ενώ για την αναζήτηση της αιτίας της πνευμονικής υπέρτασης μπορεί να χρειαστεί μεγάλος αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων (πχ NT-Pro BNP), απεικονιστικών (CT, CTPA, MRI καρδιάς κ.α.) και επεμβατικών πράξεων, όπως ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός.

Συμπτώματα:

Τα συμπτώματα της πνευμονικής υπέρτασης αρχικά εμφανίζονται στην προσπάθεια και είναι δύσπνοια, εύκολη κόπωση – εξάντληση και ζάλη. Ο ασθενής μπορεί να παραπονεθεί επίσης για στηθάγχη, ξηρό βήχα και ναυτία στην προσπάθεια. Μπορεί δε να εκδηλωθεί και συγκοπή.

Αργότερα, με την εξέλιξη της νόσου, τα συμπτώματα εμφανίζονται και σε ηρεμία. Τότε εμφανίζονται και συμπτώματα δεξιάς καρδιακής  ανεπάρκειας, όπως πρήξιμο στα πόδια και πρήξιμο στην κοιλιά.

Θεραπεία:

Η αντιμετώπιση της πνευμονικής υπέρτασης πρωτίστως έχει να κάνει με την θεραπεία της πάθησης που την προκαλεί. Μπορεί να χρειαστούν διουρητικά, χορήγηση οξυγόνου, αντιπηκτική αγωγή, αγγειοδιασταλτική θεραπεία κ.α.

Θα πρέπει να μειωθεί το βάρος τους ασθενούς στο φυσιολογικό και να υπάρχει καθημερινή άσκηση (βάδισμα).

Αφήστε Μήνυμα


    Metropolitan General – Β’ Καρδιολογική Κλινική

    Ιατρείο Αθηνών

    Ιατρείο Πεύκης